Forserums
  Hembygdsförening

 

FORSERUMS

INDUSTRIMUSEUM

                       - en presentation

 


                 Från invigningen av byggnaden

Forserums Hembygdsförening har startat ett projekt som syftar till att skapa ett industri- och bygdemuseum. I museet ska vi samla
 och visa axplock ur samhällets historia, med tonvikt på industrihistorien. Projektet leds av Hembygdsföreningens styrelse.

Projektets mål är att kunna visa upp Forserums speciella historia, med industrier som varit bland de största tillverkarna i landet
 av sina produkter. Vi vill också visa hur denna historia format och idag påverkar samhället och driver det framåt.

Bakgrunden till projektet är det arbete med dokumentation av industrier I Forserum som genomförts i studiecirklar.
Här väcktes tanken att skapa en plats där vi kan visa de föremål, bilder och handlingar som Hembygdsföreningen förfogar över.
2010 genomfördes ett Leaderprojekt som producerade skriften
Industrier i Forserum – Del 1 Fabriksgatan. Arbetet med del 2 av skriften,
som omfattar industrierna i resten av samhället är avslutat och 
Industrier i Forserum – Del 2 Utom Fabriksgatan är klar.

 Projektet tog fram ritningar på en museibyggnad och beviljades byggnadslov för denna på föreningens mark i Hembygdsparken.

Målgruppen för byggandet av ett industrihistoriskt museum I Forserum är naturligtvis hela befolkningen, men vi räknar med
att skolklasser, återvändare och besökare i samhället eller våra industrier idag, ska ha speciell glädje av museet. 

Museet kommer även att användas för tillfälliga utställningar. De utställda föremålen samt bild- och filmvisningar hoppas vi ska bli
ett återkommande besöksmål för målgrupperna och ge svar på frågor som: Hur har samhället sett ut
? Hur har utvecklingen gått till?  
Vad har människorna försörjt sig på
? Vi vill också visa hur samhället ser ut idag och med hjälp av historien och dagsbilden stärka 
den lokala identiteten i Forserum.

Museet invigdes den 15 augusti 2014 av landshövding Minoo Akhtarzand.

------------------------------------------------------

Vill du veta mer om projektet Forserums Industrimuseum, är du välkommen att kontakta Hembygdsföreningens styrelse
genom
Magnus Wahlström, telefon 0380-20740 eller via e-post wahlstrom.magnus@telia.com.

Du kan stödja projektet genom att sätta in valfritt belopp på föreningens bankgiro 5055-6471.
Märk talongen Museiprojektet.

Har du minnen från Forserums industrier? Du kan skänka eller låna ut till museet. Kontakta oss!